Prof. Margus Punab

Margus Punab on meestearst (uroloog-androloog)

Tartu Ülikooli androloogia professor

Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliiniku ülemarst-õppejõud

Euroopa Androloogia Akadeemia (EAA) akadeemik ja EAA sertifitseeritud meestearst

Enam kui 50 tuhande patsiendiloo kogemusega arst

Kuulub 1% kõige mõjukamate (enimviidatud) kliinilise meditsiini teadlaste hulka maailmas

Minu kodulehe eesmärgiks on avaldada usaldusväärset infot meeste tervise teemadel.

  1. Inimese tervis sõltub väga olulisel määral tema tervisekäitumisest. Käitumine sõltub teadmistest.
  2. Arstitöö kogemus näitab, et meeste tervisealased teadmised on täna kehvapoolsed.
  3. Arsti vastuvõtul ei jää piisavalt aega tervisealase baashariduse andmiseks.
  4. Meeste terviseteadlikkus ja seeläbi ka infovajadus on kiirelt kasvamas.
  5. Meestele suunatud kaheldava väärtusega tervisetoodete turundus on väga kiiresti kasvanud.

Arsti vastuvõtule registreerimine

Teenus terviseprobleemide lahendamiseks

Nõustamiskeskus

Sellel lehel ei osutata tervishoiuteenust vaid antakse nõu tekkinud probleemide mõistmiseks ja pakutakse lahendusteid, eluviisinõustamine, terviseriskide analüüs, visiidieelsed nõuanded – kuidas leida oma probleemile kõige kiirem lahendus.

Infokeskus

Meeste tervist ja selle hoidmist käsitlevad teemad