PSA test on elementaarne osa vanuses 50+ meeste tervisekontrollist.

Antud kommentaari aluseks on Eestis kõige enam reklaamitud ja müüdud Prosta-Check® nimelise kiirtesti kohta avalikult esitatud informatsioon + isiklik ja kolleegide poolt vahendatud kliiniline kogemus.

Väljavõte testi müüja kodulehelt (tervisetestid.ee): „PROSTA-Check® kiirtesti tulemus, mis on normist kõrgem (üle 4 ng/ml), näitabki eesnäärme talitluse häiret. Test annab võrreldes laboritulemustega 88% kattuvuse.“

Kommentaarid.

  1. PSA tasemel veres ei ole ühte kindlat normi piiri. Saame kasutada vanusespetsiifilisi mediaanväärtuseid, mis tõusevad vanuse kasvades (vaata: PSA testi kasutamise ja hindamise soovitused).
  2. Enam, kui 50% maailmas avastatud eesnäärmevähi juhtudest on tuvastatud PSA tasemelt <4 ng/ml.
  3. Teised eesnäärmehaigused, nagu eesnäärmepõletik ja eesnäärme healoomuline suurenemine, põhjustavad harva PSA tõusu kõrgemale kui 4 ng/ml.
  4. 88% kattuvus laboritestidega jätab enam kui 10% võimaluse, et võite kiirtesti kasutades tõsise haiguse nö „maha magada“.
  5. Test sobiks reservatsioonidega meestele vanusegrupis >70 eluaasta.
  6. Korraliku kvaliteediga laboriuuringud on oluliselt odavamad, kui kiirtest.

Kokkuvõte: MA EI SOOVITA PSA KIIRTESTE KASUTADA

Informatsiooni, kuidas hinnata oma PSA analüüsi tulemust leiad siit

Soovitan tutvuda ka dokumendiga: “Meeste kusemishäirete käsitlus- ja ravijuhend perearstidele”, kus on antud ka soovitused PSA testi kasutamise sageduse ja PSA taseme vanusespetsiifilised soovituslikud piirid.